Avrupa Çalışmaları yüksek lisans programı hem tezli hem de tezsiz lisansüstü program sunmaktadır. Her iki program da öğrencilerin, AB politikalarına, sorunlarına ve kurumlarına ve genel olarak Avrupa bütünleşmesine ilişkin kurama dayalı bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktadır. Programlar ayrıca, öğrencilerin kuramsal bilgiyi akademik ve meslekî yaşamlarının geri kalanında pratik olarak uygulamalarının da önünü açmaktadır.

 

Avrupa Çalışmaları lisansüstü programında zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki tür ders bulunmaktadır. Programdan mezun olmaya hak kazanabilmek için:

  • Tezli Yüksek Lisans Programı İçin: Öğrencilerin, toplamda en az 21 kredi olmak üzere üç zorunlu dersi (EUS502, EUS503 ve EUS520), dört seçmeli dersi (bölüm-içi ya da bölüm-dışı) ve bunların yanı sıra seminer dersini (EUS505) dördüncü yarıyılın sonuna dek başarıyla tamamlamaları ve en az 3.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (cGPA) sahip olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin, ayrıca, Yüksek Lisans tez savunmalarını en geç altıncı yarıyılın sonuna dek başarıyla gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programı İçin: Öğrencilerin, bölümce onaylanmış toplamda en az 30 kredilik üç zorunlu dersi (EUS502, EUS503 ve EUS520) ve yedi seçmeli dersi (bölüm-içi ya da bölüm-dışı) başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler ayrıca, Dönem Projelerini üçüncü yarıyıl sonuna dek teslim etmekle yükümlüdür. Bütün ders yükü ve Dönem Projesi, üçüncü yarıyıl sonuna dek tamamlanmalıdır.

 

Program tarafından sunulan dersler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Ders listesine aynı zamanda ODTÜ Akademik Kataloğu'ndan da ulaşılabilir.

 

Course Code

Course Name

METU Credit

Contact (h/w)

Lab (h/w)

ECTS

EUS502

Politics of European Integration

3

3

0

8.0

EUS503

Institutions and Law of the European Union

3

3

0

8.0

EUS505

Prothesis Seminar: Issues, Approaches and Problems

0

0

0

10.0

EUS507

Globalization and the New Geopolitics After the Crash: Locating Europe in the Present

3

3

0

8.0

EUS511

Politics of Migration in Europe

3

0

0

8.0

EUS513

European Union Environment and Natural Resources Policy

3

0

0

8.0

EUS514

European Union and Turkish Public Procurement Law

3

0

0

8.0

EUS516

Concepts and Issues in European Security

3

3

0

8.0

EUS520

Research Ethics, Methods and Design in Area Studies

3

0

0

8.0

EUS521

Corporate Governance in the EU Context

3

0

0

8.0

EUS522

International, EU and Turkish Human Rights Systems

3

3

0

8.0

EUS523

Current Issues in European Politics and Governance

3

3

0

8.0

EUS524

Turkey - European Union Relations in a Global Perspective

3

3

0

8.0

EUS589

Term Project

0

0

0

20.0

EUS599

Master’s Thesis

0

0

0

50.0