Son Güncelleme:
29/09/2022 - 03:28

CES-METU ve Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı araştırma ortakları, Avrupa Çalışmaları alanında bilgi üretimine katkıda bulunmak adına, Avrupa bütünleşmesi, Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkilerinin çeşitli boyutlarına ilişkin makaleler, kitaplar, kitap bölümleri ve ön çalışma raporları yayımlamaktadır. Bu listedekilerle sınırlı olmamakla birlikte bazı güncel yayınların bir listesi aşağıda sunulmaktadır:

  

Eralp, A. (2009). The role of temporality and interaction in the Turkey-EU relationship. New Perspectives on Turkey, 40: 147–168.

Senyuva, Ö. (2009). Türkiye Kamuoyu ve Avrupa Birliği 2001-2008: Beklentiler, İstekler ve Korkular. Uluslararası İlişkiler, 6(22): 97-123.

Eralp, A., & Torun, Z. (2013). Europeanization of Turkish Politics and Policies: Past, Present and Future. In B. Akçay, & B. Yılmaz (eds.) Turkey's Accession to the European Union, Political and Economic Challenges. Lexington Books: Lanham, 25-43.

Alpan, B. and T. Diez (2014). The Devil is in the 'Domestic'? European Integration Studies and the Limits of Europeanization in Turkey. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 16(1): 1-10.

Eralp, A., & Torun, Z. (2015). Perceptions and Europeanization in Turkey before the EU candidacy: An overview of history. In: A. Tekin & A. Güney (Eds.), The Europeanization of Turkey: Polity and Politics. New York: Routledge, 14-30.

Eralp, A., Göksel, A. and Lindgaard, J. (2017). Political changes in Turkey and the future of Turkey- EU Relations: From convergence to conflict. FEATURE Online Paper No.12.

Alpan, B. (2018). Like a Candle in the Wind? Insights and Recommendations on the Turkish Accession to the EU. In M. Kaeding, J. Pollak and P. Schmidt (eds.) the Future of Europe: View from Capitals, London: Palgrave, 121-124.

Şenyuva, Ö. (2018). Turkish public opinion and the EU membership: between support and mistrust. FEATURE Online Paper Series No. 26, October 2018.

Şenyuva, Ö. (2018). Turkey-EU relations hit by populist rhetoric. In Ç. Üstün (ed.), The Rise and Fall of Europeanization: What is Next for Turkey-EU Relations?. Peter Lang.

Alpan, B. (2019), The Impact of Populism on Turkey-EU Relations. International Spectator, 54(4): 17-31.

Göksel, A. and Şenyuva, Ö. (2019). The Euro-Med Youth Programme and young people in the Arab Mediterranean countries: A reality check. In E. Sánchez- Montijano and J. Sánchez García (eds) Youth at the Margins: Perspectives on Arab Mediterranean Youth, Routledge, Oxon and New York.

Yalman, G. and Göksel, A. (2017). Transforming Turkey? Putting the Turkey-European Union Relations into a Historical Perspective. Uluslararası İlişkiler, 14(56): 23-37.

Kale, B., Dimitriadi, A., Sanchez-Montijano, E., Süm, E. (2018). Asylum Policy and the Future of Turkey-EU Relations: Between Cooperation and Conflict, FEUTURE Online Paper Series No.18, April 2018.

Alpan, B. (2021). Europeanisation and EU-Turkey Relations: Three Domains, Four Periods. In W. Reiners & E. Turhan (eds.) EU-Turkey Relations - Theories, Institutions, and Policies. Palgrave Macmillan, 107-137.

Alpan, B. and A. E. Öztürk (2022). Turkey and the Balkans: Bringing the Europeanisation/ De-Europeanisation nexus into question. Southeast European and Black Sea Studies, 22(1): 1-10.

Alpan, B. & A. E. Öztürk (2022). Turkish foreign policy in the Balkans: amidst 'soft power' and 'de-Europeanisation'. Southeast European and Black Sea Studies, 22(1): 45-63.

Göksel, A. (2022) Adaylık Sürecinde Türkiye'de Avrupa Birliği İşlerinin İdaresi, A. Topal, Ö. Birler, C. Çelik, A. Göksel (der.) 21. Yüzyılda Devletin Dönüşümü Otoriterleşme, Kriz ve Hegemonya içinde, Genişletilmiş ikinci baskı. İmge Yayınevi: Ankara.

Göksel, A. (2022) Stimulating Learning Organisation Through Erasmus+: Youth Organisations in Turkey. Journal of Youth Research, 10(27): 15-33.