Küresel Bir Perspektiften Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri isimli çevrimiçi lisansüstü dersi, Türkiye-AB ilişkilerindeki güncel dinamikleri, aktörleri ve olayları küresel bir perspektiften tartışmak üzere tasarlanmıştır.

 

Dersin amacı, öğrencilere Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin çeşitli teorik yaklaşımları, tarihsel arka planı ve güncel dinamikleri sunarak öğrencilerin analitik bakış açılarını genişletmek ve böylece öğrencilerin Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatını ve mevcut durumunu daha iyi anlamak ve değerlendirmek için donanım kazanmalarını sağlamaktır. Ders sonucunda öğrencilerin,

  • Türkiye-AB ilişkilerini analiz etmek için farklı teorik bakış açılarını kıyaslayabilmesi ve karşılaştırabilmesi;
  • Türkiye-AB ilişkilerinin çeşitli alanlarda siyasi, ekonomik ve hukuki boyutlarını analiz edebilmesi;
  • Türkiye-AB ilişkilerinin temel güncel dinamiklerini değerlendirebilmesi ve,
  • Türkiye-AB ilişkilerine bilgiye dayalı ve analitik bir şekilde yaklaşabilmesi

amaçlanmaktadır.

 

Ders, görsel-işitsel ve yazılı materyaller ile desteklenen çevrimiçi bir ders olarak geliştirilmiş ve tasarlanmıştır.

Lisansüstü ders iki yolla takip edilebilmektedir:

  • Ders EUS524 kodu ile Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programında kredili bir yüksek lisans dersi olarak 2021-2022 Bahar Dönemi'nden itibaren ODTÜ'deki tüm lisansüstü öğrencilerine açılmaktadır.

     ODTÜ Katalog: https://catalog.metu.edu.tr/course.php?prog=833&course_code=8330524

     ODTÜ Müfredatı (yetkili girişi): https://odtusyllabus.metu.edu.tr/

  • Ders 2022 yılının Temmuz ayından itibaren çevrimiçi, açık ve ücretsiz olarak tüm dünyadaki ilgili izleyiciler tarafından takip edilebilmektedir.

         ODTÜ OpenCourseWare: https://ocw.metu.edu.tr/?lang=en sayfasından erişilebilir.

 

Ders içeriği:

1. Hafta: Giriş

2. Hafta: Türkiye-AB ilişkilerinin Tarihsel Gelişimi

3. Hafta: Türkiye-AB ilişkilerine Teorik Yaklaşımlar: Avrupalılaşma/Avrupasızlaşma;

4. Hafta: Türkiye-AB ilişkilerine Teorik Yaklaşımlar: Farklılaştırılmış Entegrasyon;

5. Hafta: Türkiye-AB ilişkilerine Teorik Yaklaşımlar: Eleştirel Politik Ekonomi

6. Hafta: Değişen Küresel Bağlam ve Türkiye-AB İlişkileri: Türkiye-AB İlişkilerinde ABD'nin Rolü

7. Hafta: Türkiye-AB İlişkilerinde Siyaset: Kıbrıs Sorunu ve Doğu Akdeniz

8. Hafta: Türkiye-AB İlişkilerinde Siyaset: Ortadoğu

9. Hafta: Türkiye-AB İlişkilerinin Ekonomisi: AB-Türkiye Gümrük Birliği; AB Yeşil Mutabakatı ve Türkiye

10. Hafta: Türkiye'de Türkiye-AB İlişkilerinin Yönetişimi

11. Hafta: Avrupa Birliği'nde Türkiye-AB İlişkilerinin Yönetişimi (Avrupa Konseyi ve AB Zirveleri, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu)

12. Hafta: Türkiye-AB İlişkilerinde Konular: Göç

13. Hafta: Türkiye-AB İlişkilerinde Konular: Kamuoyu

14. Hafta: Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği

 

Bu çerçevede, lisansüstü ders, Türkiye-AB ilişkilerini analiz eden farklı bakış açıları ve teorik arka planlara dair bilgi sunmaktadır. Ders aynı zamanda Türkiye-AB ilişkileri bağlamında ABD, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'in tarihsel ve güncel rolüne odaklanarak Türkiye-AB ilişkilerini küresel bir bağlama yerleştirmektedir. Ayrıca Kıbrıs sorunu, Gümrük Birliği, AB Yeşil Mutabakatı, göç ve kamuoyu gibi ilişkilerin seyrini etkileyen önemli konu ve dinamikler de ayrı ayrı ele alınmaktadır. Son olarak ders, Türkiye-AB ilişkilerinin yönetişimini hem Türkiye'deki hem de AB düzeyindeki aktörleri ve rolleriyle tartışmaktadır.