Bir Bakışta Türkiye-AB Yaz Okulu, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Temmuz veya Ağustos aylarında gerçekleştirilmektedir. Özellikle devlet memurları, uzmanlar ve lisansüstü öğrencilerinin bilgiyi kavraması ve güncel gelişmelere ayak uydurabilmesi için tasarlanmıştır. 10 gün ve 40 saatlik yoğun programda Türkiye-AB ilişkilerinde önem arz eden konulara ilişkin güncel akademik konular ve tartışmalar ele alınmaktadır.

 

Yaz okulu programı, farklı yıllarda Türkiye, AB ve Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde yer alan kritik konulara göre düzenlenmektedir. Hem ODTÜ'den hem de diğer üniversitelerden ve araştırma kurumlarından farklı öğretim üyeleri, akademik uzmanlıkları doğrultusunda programa katkı sağlamaktadır.

Katılımcı çağrıları için, duyurular sayfasını takip edebilirsiniz: https://ces.metu.edu.tr/en/tum-duyurular

 

MEDIATE Yaz Okulu 2022

 

“Bir Bakışta Türkiye-AB İlişkileri”

Ne zaman? 22 Ağustos-2 Eylül 2022

Nerede? Çevrimiçi

Ne kadar? Ücretsiz

Kimler için? 4. sınıf lisans öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile genç araştırmacılar ve genç politika uzmanları başvurabilir.

Krediler: Program kredi esaslı değildir; katılım belgesi verilecektir.

Eğitim dili: İngilizce

 

Program:

1. Gün: Türkiye-AB İlişkilerinde Geçmiş ve Mevcut Konular

Doç. Dr. Başak Alpan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

2. Gün: Türk ve AB Dış Politikalarının Uyumluluğu

Doç. Dr. Zerrin Torun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

3. Gün: COVID-19 Pandemisi Döneminde Türkiye-AB İlişkilerinde Diplomasi ve Gelişmeler

Nilgün Arısan-Eralp (TEPAV-Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı)

4. Gün: Türkiye-AB İlişkileri ve Çok Taraflılık

Prof. Dr. Atila Eralp (İstanbul Politikalar Merkezi- İPM, Sabancı Üniversitesi)

5. Gün: Hukuki Açıdan Türkiye-AB İlişkileri

Prof. Dr. Sanem Baykal (TOBB-ETÜ Üniversitesi)

6. Gün: Değişen Avrupa'da Türkiye-AB İlişkileri

Doç. Dr. Ebru Turhan (Türk-Alman Üniversitesi)

7. Gün: İdari Açıdan Türkiye-AB İlişkileri

Dr. Öğr. Üyesi Asuman Göksel (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

8. Gün: Halkların Avrupası/Avrupa Halkları

Doç. Dr. Özgehan Şenyuva (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

9. Gün: Türkiye-AB İlişkileri ve Göç

Doç. Dr. Başak Kale (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

10. Gün: Türkiye-AB İlişkileri: Gelecek ne getirecek?

Doç. Dr. Başak Alpan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

 

MEDIATE Yaz Okulu 2023

 

Ne zaman? 21 Ağustos-1 Eylül 2023

Nerede? Çevrimiçi

Ne kadar? Ücretsiz

Kimler için? 4. sınıf lisans öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile genç araştırmacılar ve genç politika uzmanları başvurabilir.

Krediler: Program kredi esaslı değildir; katılım belgesi verilecektir.

Eğitim dili: İngilizce

 

Program:

1. Gün: Geniş Komşuluk Bölgesinde Türkiye-AB İlişkileri

Doç. Dr. Başak Alpan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

2. Gün: Türkiye-AB İlişkileri ve AB Dış Politikası

Prof. Dr. Münevver Cebeci (Marmara Üniversitesi)

3. Gün: AB'nin Suriye ve Irak Politikası

Prof. Dr. Özlem Tür (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

4. Gün: AB'nin İran Politikası

Dr. Öğretim Üyesi Gülriz Sen (TOBB-ETU)

5. Gün: AB ve İsrail-Filistin Meselesi

Prof. Dr. Meliha Altunışık (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

6. Gün: Küresel perspektifte AB ve Çin

Doç. Dr. Ceren Ergenç (Universitat Autonoma de Barcelona)

7. Gün: Türkiye-Körfez İlişkileri ve AB'ye Yansımaları

Dr. Öğretim Üyesi Derya Göçer (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

8. Gün: Geniş Komşuluk Bölgesinde AB'nin Göç Perspektifi

Doç. Dr. Başak Kale (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

9. Gün: AB'nin Geniş Komşuluk Bölgesindeki Güvenlik Perspektifi

Doç. Dr. Alper Kaliber (Altınbaş Üniversitesi)

10. Gün: AB’nin Dış Politikası: Gelecek Ne Getirecek?

Doç. Dr. Zerrin Torun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)