ODTÜ AVRUPA ÇALIŞMALARI MERKEZİ'NE (CES-METU) HOŞGELDİNİZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bilimsel, teknik ve meslekî alanlardaki iyi eğitimli mezunları ile parlak bir üne sahip, Türkiye'nin en önde gelen devlet üniversitelerinden biridir. Avrupa Çalışmaları Merkezi (CES) 1997 yılında, Avrupa bütünleşmesini karşılaştırmalı bir biçimde incelemeye ve araştırmaya olanak tanıyacak disiplinlerarası bir ortamın geliştirilmesine önayak olmak amacıyla, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) bünyesinde kurulmuştur. Merkez, kuruluşundan itibaren, genel olarak Avrupa'da siyasaya (policy) ve siyasete (politics), özel olarak ise AB üyeliği yolunda Türkiye'de toplumsal ve siyasal dönüşüm sürecine ilişkin öğretim ve araştırma faaliyetlerinde etkin olarak yer almıştır.

 

Gücünü, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat ve İşletme olmak üzere İİBF bünyesindeki dört bölümle kurduğu yakın iş birliğinden alan Merkez, eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Merkez, 2001 yılından bu yana, "Avrupa Çalışmaları" üzerine (tezli ve tezsiz) bir Yüksek Lisans Programı sunmaktadır. Program kapsamında verilen pek çok ders, Avrupa Komisyonu tarafından Jean Monnet Daimî Dersi ve Avrupa Modülü unvanlarına layık görüldüğü gibi, Merkez'in önceki dönem başkanı da Avrupa Bütünleşmesi Politikaları alanında Jean Monnet Kürsüsü sahibidir. Merkez, ayrıca, Avrupa-Akdeniz Meseleleri Yüksek Lisans (MEMA/MAEM) ağında da ortak olarak yer almış ve 2007 yılında, programın eğitim ve ev sahipliği faaliyetlerine katkıda bulunmuştur. Lisansüstü eğitim etkinliklerinin yanı sıra, Merkez, önde gelen Avrupa üniversiteleri ve Türkiye'deki kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde, Avrupa bütünleşmesinin çeşitli yönlerine ilişkin siyasa yapıcılar ve genç devlet memurları için tasarlanmış eğitim programları da sunmuştur.

 

CES, 2005 yılında, bölgede öncü bir Mükemmeliyet Merkezi haline gelmek üzere Avrupa Çalışmaları alanında kurumsal ve araştırma kapasitesini geliştirmek amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından dikkate değer bir hibeye layık görülmüştür. Bu bağlamda, 2005-2008 yılları arasında CES-METU, 6. Çerçeve Program kapsamındaki "CES'in Karşılaştırmalı Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi" başlıklı Özel Destek Eylemi (SSA) projesini koordine etmiştir. Merkez, bu hedefin bir parçası olarak, ortak araştırma projeleri yürütmek üzere Avrupa'daki çeşitli araştırma merkezleri ve üniversiteler ile kurumsal ağlar oluşturmaya odaklanmıştır. CES-METU, 2007 yılında, bir Hayat Boyu Öğrenme Programı projesi ile, Avrupa Komisyonu tarafından Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi unvanına layık bulunmuştur.

 

CES, öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla, Avrupa Birliği'nin resmî yayınlarını derleyen ve düzenleyen bir Avrupa Dokümantasyon Merkezi'ne (EDC) ev sahipliği yapmaktadır. EDC, öğrencilerin, uzmanların ve genel kamuoyunun AB'ye ilişkin malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için kitaplar, raporlar, koleksiyonlar, seriler, broşürler, istatistikler ve Avrupa Birliği Resmî Dergisi'nin bütün koleksiyonunu temin etmektedir.

 

Bütün bu nitelikleri bünyesinde toplayan Merkez, Avrupa entegrasyonu ve genişleme sürecine yönelik çeşitli araştırma ilgi alanları ile disipliner yaklaşımların bir araya gelmesi için özgün bir mekân sunmayı sürdürmektedir. Bu açıdan Merkez, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği hakkında, ulusal ve uluslararası ölçekte, siyasa yapıcılar, akademisyenler ve uygulayıcılar arasında bir odak noktası işlevi görmektedir.


Son Güncelleme:
29/09/2022 - 03:40